kenmerkende uitdagingen

Kenmerkende uitdagingen van onze klanten

Afbeelding werk

Uitdagingen in de verkoop

Groeimogelijkheden worden niet benut.

Door een gebrek aan gekwalificeerde verkooppotentieel kan het marktpotentieel onvoldoende worden aangesproken of volledig onbenut blijven.

Onvoldoende flexibiliteit in de verkoop.

Een gebrek aan flexibiliteit om groeimogelijkheden snel en effectief aan te pakken, vermindert het concurrentievermogen en de winst op de lange termijn.

Kostbare personeelswerving en grote fluctuaties.

Moeilijkheden bij het vinden en behouden van geschikt verkooppersoneel kosten geld en vertragen de groei-inspanningen.

Effectief verkoopmanagement.

Een gebrek aan mankracht of kwalificaties in het operationele verkoopmanagement verhindert een optimale marktpenetratie.

Ineffectieve dealerstructuren.

Belangenconflicten in het distributiekanaal verhinderen een krachtige prestatie op de markt

Transparantie in de verkoop.

Onvoldoende rapportage- en verkoopcontrole-instrumenten geven geen duidelijk beeld van de mogelijkheden en kansen.